Witamy w akad.pl

Projekt akad.pl (działający wcześniej pod nazwą Akademia Informatyki) powstał z myślą o ponadpodstawowej edukacji matematyczno – informatycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

W 2018 roku poszerzamy naszą ofertę o kursy przygotowawcze do egzaminów po szkole podstawowej i średniej ze wszystkich dziedzin wiedzy.

Dlaczego akad.pl dla dzieci i młodzieży?

Mamy bardzo zdolne dzieci i młodzież. Jednak od wielu lat polska szkoła boryka się tymi samymi problemami: przeładowane klasy,  zróżnicowany poziom percepcji uczniów, za mała ilość godzin lekcyjnych w tygodniu oraz rzadko aktualizowana podstawa programowa – to główne powody dla których potrzeby rozwojowe młodego pokolenia są niezaspokojone. A pokolenie to musi na co dzień wykazać się wiedzą z zakresu zarówno przedmiotów humanistycznych jak i ścisłych, cechować się umiejętnością logicznego myślenia czy też zdawać państwowe egzaminy.

Dlatego stale rozszerzamy ofertę akad.pl o nowe propozycje, aby zarówno korzenie jaki i owoce nauki były słodkie.

 

Nasze najważniejsze atuty to:

 • bogata tematyka zajęć dostosowane do wieku i potrzeb słuchacza
 • małe grupy:
  • maksymalnie 15 osób w klasach przygotowawczych do egzaminów
  • maksymalnie 12 osób na zajęciach pozalekcyjnych
  • maksymalnie 8 osób na zajęciach pozalekcyjnych w klasach 1-4
 • dla pełnoletnich słuchaczy na zajęciach pozalekcyjnych:
  • praktyki w ramach prowadzonej wewnętrznie działalności gospodarczej
  • dodatkowe, bezpłatne zajęcia z przedsiębiorczości
 • zajęcia odbywają się w centrum miasta (dzięki czemu słuchacze mają zapewniony łatwy dojazd, a rodzice podczas zajęć mogą cieszyć się z uroków czasu wolnego)
 • informacja o nabytych przez dziecko umiejętnościach – na bieżąco
 • dyplom ukończenia zajęć