Witamy w akad.pl

Projekt akad.pl (działający wcześniej pod nazwą Akademia Informatyki) powstał z myślą o ponadpodstawowej edukacji matematyczno – informatycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Dlaczego akad.pl dla dzieci i młodzieży?

Mamy bardzo zdolne dzieci i młodzież. Jednak od początku nauczania przedmiotów ścisłych w szkołach istnieją wciąż te same problemy: przeładowane klasy, godzina lub dwie godziny edukacji informatycznej w tygodniu, zróżnicowany poziom percepcji oraz rzadko aktualizowana podstawa programowa – to główne powody dla których potrzeby rozwojowe młodego pokolenia są niezaspokojone. A pokolenie to musi na co dzień wykazać się wiedzą z zakresu informatyki i obsługi infrastruktury technicznej, cechować się umiejętnością logicznego myślenia czy też zdawać państwowe egzaminy z matematyki.

Nasze najważniejsze atuty to:

  • bogata tematyka zajęć dostosowane do wieku i potrzeb słuchacza
  • małe grupy – maksymalnie 12 osób (8 osób w klasach 1-3)
  • dla pełnoletnich słuchaczy:
    • praktyki w ramach prowadzonej wewnętrznie działalności gospodarczej
    • dodatkowe, bezpłatne zajęcia z przedsiębiorczości
  • zajęcia odbywają się w szkołach dzieci lubi w ścisłym centrum miasta (dzięki czemu słuchacze mają zapewniony łatwy dojazd, a rodzice podczas zajęć mogą cieszyć się z uroków czasu wolnego)
  • informacja o nabytych przez dziecko umiejętnościach – na bieżąco
  • dyplom ukończenia zajęć