Programowanie wizualne dla dzieci

scratch-logo

Przeznaczenie: 8+
Cykl kształcenia: 50 godzin lekcyjnych
Czas trwania: 2 semestry
Termin zajęć: pn-pt od 17 do 18:30, sobota od 9:30, – dokładne terminy zajęć zostaną podane w sierpniu.
Zajęcia trwają 90 min. (2 godziny lekcyjne)
Cena: zobacz opcje płatności poniżej

Główne korzyści płynące z zajęć:

 • uczymy logicznego myślenia
 • oswajamy matematykę poprzez zabawę
 • odciągamy od gier komputerowych

Nauka programowania Scratch w Akademii Informatyki sprawi, że Twoje dziecko przestanie używać komputera wyłącznie do grania w gry, ale zacznie tworzyć ciekawe programy, przelewając swoją wyobraźnię na ekran komputera.

Przedmiot zajęć:

Scratch to interpretowany wizualny język programowania. Został zaprojektowany przez Mitchela Resnicka (m.in. pomysłodawcę serii zabawek Lego MindStorms i twórcę języka StarLogo), jest rozwijany przez mały zespół pracujący w Lifelong Kindergarten Group w Massachusetts Institute of Technology Media Lab.

Scratch to edukacyjny język obiektowy, stworzony jako środek do nauczania dzieci i młodzieży (od 8 lat wzwyż) podstaw programowania oraz środowisko programistyczne służące do tworzenia i uruchamiania programów w tym języku. Scratch umożliwia łatwe tworzenie interaktywnych historyjek, animacji, gier, muzyki. Programowanie odbywa się w sposób wizualny – elementy języka mają kształt puzzli a poprzez przeciąganie mogą być układane w określonym porządku. W ten sposób tworzy się kod przypisany określonemu obiektowi. Obiekty mogą reagować na zdarzenia zewnętrzne. Wygląd postaci przypisanych do obiektów można wybierać z zasobnika, tworzyć lub importować z zewnątrz.

scratch-editor

Informacje dotyczące umowy o naukę

Odpłatność za zajęcia następuję „z góry” – jednorazowo, semestralnie lub co miesiąc
i wynosi odpowienio:

 • płatność miesięczna – 100 zł (co miesiąc wrzesień – czerwiec)
 • płatność semestralna – 450 zł (wrzesień, luty)
 • płatność jednorazowa – 800 zł (wrzesień)

Rodzeństwa: -20% za drugie i kolejne dziecko.
Absolwent Akademii z lat wcześniejszych: -10%.

Umowę zawiera na cały cykl kształcenia. Umowę można wypowiedzieć w każdym momencie zachowując jednomiesięczny okres wypowiedzenia. W przypadku dokonania płatności semestralnej jednorazowej jest ona zwracana proporcjonalnie do ilości niewykorzystanych godzin.

 

Programowanie wizualne dla juniora

scratch-logo

Przeznaczenie: 11+
(lub dzieci młodsze wykazujce cechy analitycznego myślenia)
Cykl kształcenia: 50 godzin lekcyjnych
Czas trwania: 2 semestry
Termin zajęć: pn-pt od 17 do 18:30, sobota od 9:30, – dokładne terminy zajęć zostaną podane w sierpniu.
Zajęcia trwają 90 min. (2 godziny lekcyjne)
Cena: zobacz opcje płatności poniżej

Główne korzyści płynące z zajęć:

 • uczymy logicznego myślenia
 • oswajamy matematykę poprzez zabawę
 • odciągamy od gier komputerowych

Nauka programowania Scratch w Akademii Informatyki sprawi, że Twoje dziecko przestanie używać komputera wyłącznie do grania w gry, ale zacznie tworzyć ciekawe programy, przelewając swoją wyobraźnię na ekran komputera.

Przedmiot zajęć:

Scratch to interpretowany wizualny język programowania. Został zaprojektowany przez Mitchela Resnicka (m.in. pomysłodawcę serii zabawek Lego MindStorms i twórcę języka StarLogo), jest rozwijany przez mały zespół pracujący w Lifelong Kindergarten Group w Massachusetts Institute of Technology Media Lab.

Scratch to edukacyjny język obiektowy, stworzony jako środek do nauczania dzieci i młodzieży (od 8 lat wzwyż) podstaw programowania oraz środowisko programistyczne służące do tworzenia i uruchamiania programów w tym języku. Scratch umożliwia łatwe tworzenie interaktywnych historyjek, animacji, gier, muzyki. Programowanie odbywa się w sposób wizualny – elementy języka mają kształt puzzli a poprzez przeciąganie mogą być układane w określonym porządku. W ten sposób tworzy się kod przypisany określonemu obiektowi. Obiekty mogą reagować na zdarzenia zewnętrzne. Wygląd postaci przypisanych do obiektów można wybierać z zasobnika, tworzyć lub importować z zewnątrz.

scratch-editor

Informacje dotyczące umowy o naukę

Odpłatność za zajęcia następuję „z góry” – jednorazowo, semestralnie lub co miesiąc
i wynosi odpowienio:

 • płatność miesięczna – 100 zł (co miesiąc wrzesień – czerwiec)
 • płatność semestralna – 450 zł (wrzesień, luty)
 • płatność jednorazowa – 800 zł (wrzesień)

Rodzeństwa: -20% za drugie i kolejne dziecko.
Absolwent Akademii z lat wcześniejszych: -10%.

Umowę zawiera na cały cykl kształcenia. Umowę można wypowiedzieć w każdym momencie zachowując jednomiesięczny okres wypowiedzenia. W przypadku dokonania płatności jednorazowej jest ona zwracana proporcjonalnie do ilości niewykorzystanych godzin.

 

Wesoła matematyka

Przeznaczenie: dzieci z klas 3 i 4 szkoły podstawowej
Cykl kształcenia: 50 godzin lekcyjnych
Czas trwania: 2 semestry
Termin zajęć: pn-pt od 17 do 18:30, sobota od 9:30, – dokładne terminy zajęć zostaną podane w sierpniu.
Zajęcia trwają 90 min. (2 godziny lekcyjne)
Cena: zobacz opcje płatności poniżej

Główne korzyści płynące z zajęć:

 • rozbudzamy i rozwijamy zainteresowania matematyczne dziecka,
 • uczymy logicznego myślenia,
 • rozwijamy wyobraźnię geometryczną, przestrzenną i dynamiczną,
 • wdrażamy do rozwiązywania problemów praktycznych,
 • korzystamy z komputerowych programów matematycznych.

Przedmiot zajęć:

Zajęcia „Wesoła matematyka” przeznaczone są dla grupy dzieci, które chcą rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania matematyczne. Udział w tych zajęciach stwarza dzieciom warunki rozwoju i doskonalenia swoich umiejętności matematycznych.

„Wesoła matematyka” jest uporządkowanym tematycznie zestawem zajęć. Każdemu zagadnieniu przyporządkowane są ćwiczenia, gry, zabawy, domina, zagadki, rebusy czy łamigłówki oraz odpowiednie metody i formy pracy. Jednym z narzędzi wykorzystywanym podczas zajęć, a wspomagającym modelowanie i rozwiązywaniem problemów matematycznych, będzie komputer i odpowiednie do poruszanej tematyki, edukacyjne programy matematyczne.

Tematyka zajęć.

 • Wracamy z wakacji – – obliczenia zegarowe, czas trwania podróży.
 • Na zakupach – obliczenia nie tylko pieniężne.
 • Magiczne kwadraty i trójkąty.
 • Tangramowe zwierzęta.
 • Tajemnice figur – czyli o symetrii lustrzanej, osi symetrii, kole i okręgu.
 • Jaką powierzchnię ma figura ? – obliczanie pól prostokątów.
 • Matematyczne Origami.
 • Która wieża wyższa ? – zmagania sześcianów.
 • Ile to litrów? – czyli jak obliczać objętość.
 • Między Bydgoszczą a Krakowem – czyli co to jest plan i skala.
 • Bitwa morska – prawie wszystko o układzie współrzędnych.
 • Informacje dotyczące umowy o naukę

  Odpłatność za zajęcia następuję „z góry” – jednorazowo, semestralnie lub co miesiąc
  i wynosi odpowienio:

  • płatność miesięczna – 100 zł (co miesiąc wrzesień – czerwiec)
  • płatność semestralna – 450 zł (wrzesień, luty)
  • płatność jednorazowa – 800 zł (wrzesień)

  Rodzeństwa: -20% za drugie i kolejne dziecko.
  Absolwent Akademii z lat wcześniejszych: -10%.

  Umowę zawiera na cały cykl kształcenia. Umowę można wypowiedzieć w każdym momencie zachowując jednomiesięczny okres wypowiedzenia. W przypadku dokonania płatności semestralnej jednorazowej jest ona zwracana proporcjonalnie do ilości niewykorzystanych godzin.

   

  Mistrzowie matematyki

  Przeznaczenie: dzieci z klas 5 i 6 szkoły podstawowej
  Cykl kształcenia: 50 godzin lekcyjnych
  Czas trwania: 2 semestry
  Termin zajęć: pn-pt od 17 do 18:30, sobota od 9:30, – dokładne terminy zajęć zostaną podane w sierpniu.
  Zajęcia trwają 90 min. (2 godziny lekcyjne)
  Cena: od 15 zł za godzinę (zobacz opcje płatności poniżej)

  Główne korzyści płynące z zajęć:

  • rozbudzamy i rozwijamy zainteresowania matematyczne dziecka,
  • uczymy logicznego myślenia,
  • rozwijamy wyobraźnię geometryczną, przestrzenną i dynamiczną,
  • wdrażamy do rozwiązywania problemów praktycznych,
  • korzystamy z komputerowych programów matematycznych.

  Przedmiot zajęć:

  Zajęcia „Mistrzowie matematyki” przeznaczone są dla grupy dzieci, które chcą rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania matematyczne. Udział w tych zajęciach stwarza dzieciom warunki rozwoju i doskonalenia swoich umiejętności matematycznych i nabywaniu nowych.

  „Mistrzowie matematyki” są uporządkowanym tematycznie zestawem zajęć. Każdemu zagadnieniu przyporządkowane są ćwiczenia, gry, zabawy, domina, zagadki, rebusy czy łamigłówki oraz odpowiednie metody i formy pracy. Jednym z narzędzi wykorzystywanym podczas zajęć, a wspomagającym modelowanie i rozwiązywaniem problemów matematycznych, będzie komputer i odpowiednie do poruszanej tematyki, edukacyjne programy matematyczne.

  Tematyka zajęć:

  • Pora na wyzwanie – czyli potyczki z ułamkami
  • Ciepło – zimno – liczby ujemne.
  • Magiczne kwadraty i trójkąty.
  • Kolorowe figury – Tangramy
  • Jaką powierzchnię ma figura ? – obliczanie pól.
  • W królestwie klocków – czyli zabawa sześcianami.
  • Ile wody w akwarium ? – zmagania z objętościami.
  • Ściany – trójkątami ? – czyli wszystko o ostrosłupach.
  • Czy te klocki pasują ? – odbicia, obroty, przesunięcia, figury przystające.
  • To się obraca ? – kule, stożki i walce bez tajemnic.
  • Jedziemy na wycieczkę – czyli co to jest plan i skala.
  • Do góry windą!!! – prawie wszystko o układzie współrzędnych.

  Informacje dotyczące umowy o naukę

  Odpłatność za zajęcia następuję „z góry” – jednorazowo, semestralnie lub co miesiąc
  i wynosi odpowienio:

  • płatność miesięczna – 100 zł (co miesiąc wrzesień – czerwiec)
  • płatność semestralna – 450 zł (wrzesień, luty)
  • płatność jednorazowa – 800 zł (wrzesień)

  Rodzeństwa: -20% za drugie i kolejne dziecko.
  Absolwent Akademii z lat wcześniejszych: -10%.

  Umowę zawiera na cały cykl kształcenia. Umowę można wypowiedzieć w każdym momencie zachowując jednomiesięczny okres wypowiedzenia. W przypadku dokonania płatności semestralnej jednorazowej jest ona zwracana proporcjonalnie do ilości niewykorzystanych godzin.

   

  Nauka programowania z Minecraftem

  Przeznaczenie: 11+
  (lub dzieci młodsze wykazujce cechy analitycznego myślenia)
  Cykl kształcenia: 50 godzin lekcyjnych
  Czas trwania: 2 semestry
  Termin zajęć: pn-pt od 17 do 18:30, sobota od 9:30, – dokładne terminy zajęć zostaną podane w sierpniu.
  Zajęcia trwają 90 min. (2 godziny lekcyjne)
  Cena: zobacz opcje płatności poniżej

  Główne korzyści płynące z zajęć:

  • uczymy logicznego myślenia
  • oswajamy matematykę poprzez zabawę
  • odciągamy od gier komputerowych

  Zajęcia w Akademii Informatyki sprawi, że Twoje dziecko przestanie używać komputera wyłącznie do grania w gry, ale zacznie tworzyć ciekawe programy, przelewając swoją wyobraźnię na ekran komputera.

  Przedmiot zajęć:

  Zajęcia w oparciu o światowej sławy podręcznik Craiga Richardsona o tym samym tytule. Zabawa poprzez naukę programowania blokowego dla wszystkich fanów Minecrafta.

  Na zajęciach zbudujemy w świecie Minecrafta wszystko co chcemy: budynki albo najlepiej pałace, pomniki, piramidy, lasy… albo zmieniającą kolory podłogę do tańca. Wodę zamienimy w złoto. Po prostu dostosujemy świat Minecrafta do swojej wyobraźni. A dzięki teleportacji żadne miejsce nie będzie dla nas niedostępne.

  Zaczniemy od prostych lekcji Pythona by wykorzystać zdobytą wiedzę do modyfikacji Minecrafta. Stworzymy mincraftowe mini-gry. Dzięki sile Pythona to co do tej pory tworzyłeś przez wiele godzin, teraz zajmie ci… jeden program. A jeśli dopiero zaczynasz przygodę ze światem Minecrafta, od razu poznasz jego nieograniczone rozmiary.

  Informacje dotyczące umowy o naukę

  Odpłatność za zajęcia następuję „z góry” – jednorazowo, semestralnie lub co miesiąc
  i wynosi odpowienio:

  • płatność miesięczna – 100 zł (co miesiąc wrzesień – czerwiec)
  • płatność semestralna – 450 zł (wrzesień, luty)
  • płatność jednorazowa – 800 zł (wrzesień)

  Rodzeństwa: -20% za drugie i kolejne dziecko.
  Absolwent Akademii z lat wcześniejszych: -10%.

  Uwaga! Wymagane indywidualne konto Minecraft dla dziecka na serwerach firmy Mojang. W przypadku braku, koszt założenia konta wynosi ok. 100 zł (jednorazowo).

  Umowę zawiera na cały cykl kształcenia. Umowę można wypowiedzieć w każdym momencie zachowując jednomiesięczny okres wypowiedzenia. W przypadku dokonania płatności jednorazowej jest ona zwracana proporcjonalnie do ilości niewykorzystanych godzin.

   

  Linux na co dzień (dwujęzyczne)

  Przeznaczenie: 13+

  Cykl kształcenia: 50 godzin lekcyjnych
  Czas trwania: 2 semestry
  Termin zajęć: pn-pt od 17 do 18:30, sobota od 9:30, – dokładne terminy zajęć zostaną podane we wrześniu.
  Zajęcia trwają 90 min. (2 godziny lekcyjne)
  Cena: od 20 zł za godzinę (zobacz opcje płatności poniżej)

  Główne korzyści płynące z zajęć:

  • uczymy logicznego myślenia
  • oswajamy matematykę poprzez zabawę
  • odciągamy od gier komputerowych

  Zajęcia w Akademii Informatyki sprawi, że Twoje dziecko przestanie używać komputera wyłącznie do grania w gry, ale zacznie tworzyć ciekawe programy, przelewając swoją wyobraźnię na ekran komputera.

  Przedmiot zajęć:

  Zajęcia prowadzone w oparciu o kurs NDG Linux Essentials dla młodzieży zainteresowanej zdobyciem praktycznej wiedzy i umiejętności użytkowania i administrowania urządzeń działających pod kontrolą systemu Linux. Kurs prowadzony jest od podstaw. Kurs przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego pozwalającego uzyskać tytuł Junior Level Linux Professional.

  Informacje dotyczące umowy o naukę

  Odpłatność za zajęcia następuję „z góry” – jednorazowo, semestralnie lub co miesiąc
  i wynosi odpowienio:

  • płatność miesięczna – 140 zł (co miesiąc październik – czerwiec)
  • płatność semestralna – 550 zł (październik, luty)
  • płatność jednorazowa – 1000 zł (październik)

  Rodzeństwa: -30% za drugie i kolejne dziecko.
  Absolwent Akademii z lat wcześniejszych: -10%.

  Uwaga! Zajęcia prowadzone są w języku polskim, natomiast materiały do nauki zostaną udostępnione w języku angielskim. Wskazana jest więc znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej podstawowym.

  Umowę zawiera na cały cykl kształcenia. Umowę można wypowiedzieć w każdym momencie zachowując jednomiesięczny okres wypowiedzenia. W przypadku dokonania płatności jednorazowej jest ona zwracana proporcjonalnie do ilości niewykorzystanych godzin.