Kurs przygotowawczy do matury z WoS

Przeznaczenie:

 • maturzyści, którzy w roku 2019 chcą przystąpić do egzaminu dojrzałości z wiedzy o społeczeństwie (WOS) na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,
 • uczniowie klas drugich, którzy chcą już przygotowywać się do matury 2020,
 • osoby, które chcą osiągnąć jak najwyższy wynik na egzaminie.

Cykl kształcenia: 50 godzin lekcyjnych
Czas trwania: 2 semestry
Termin zajęć: pn-pt od 15:00 do 19:00 – szczegóły w terminarzu.
Zajęcia trwają 90 min. (2 godziny lekcyjne)
Uwaga! 50 godz.lek. / 2 godz.lek. = 25 spotkań = zajęcia odbywają się co tydzień! (za wyjątkiem początku roku szkolnego, dni wolnych od szkoły i wydarzeń losowych)
Cena: zobacz opcje płatności poniżej

Główne korzyści płynące z zajęć:

 • powtarzamy, utrwalamy  i poszerzamy wiedzę z WoS,
 • uzupełniamy zaległości z wiedzy o społeczeństwie,
 • uczymy  logicznego i twórczego myślenia,
 • rozwijamy umiejętności sprawnego posługiwania się nabytą wiedzą.

 

Przedmiot zajęć:

Kurs jest cyklem  zajęć przygotowujących do egzaminu maturalnego z WoS na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, podczas których zostanie usystematyzowany i uzupełniony materiał z WoS obowiązujący na egzaminie na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Przyszli maturzyści będą ćwiczyli i doskonalili  umiejętność rozwiązywania zadań zamkniętych i otwartych charakterystycznych dla nowej formuły egzaminu.

W ramach kursu, uczestnicy otrzymywać będą  bezpłatne materiały pomocnicze do pracy na zajęciach oraz arkusze maturalne z lat ubiegłych.

 

Informacje dotyczące umowy o naukę

Odpłatność za zajęcia następuję „z góry” – jednorazowo, semestralnie lub co miesiąc i wynosi odpowiednio:

 • płatność jednorazowa – 1100 zł (wrzesień)
 • płatność semestralna – 600 zł (wrzesień, luty)
 • płatność miesięczna – 150 zł (9 rat co miesiąc wrzesień – maj)

Rodzeństwa: -20% za drugie i kolejne dziecko.

Umowę zawiera na cały cykl kształcenia. Umowę można wypowiedzieć w każdym miesiącu. Jednakże w przypadku płatności semestralnej lub jednorazowej nie rozliczamy zwrotów, dlatego bardzo prosimy o przemyślany wybór okresu płatności.

Kurs przygotowawczy do matury z historii

Przeznaczenie:

 • maturzyści, którzy w roku 2019 chcą przystąpić do egzaminu dojrzałości z historii na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,
 • uczniowie klas drugich, którzy chcą już przygotowywać się do matury 2020,
 • osoby, które chcą osiągnąć jak najwyższy wynik na egzaminie.

Cykl kształcenia: 50 godzin lekcyjnych
Czas trwania: 2 semestry
Termin zajęć: pn-pt od 15:00 do 19:00 – szczegóły w terminarzu.
Zajęcia trwają 90 min. (2 godziny lekcyjne)
Uwaga! 50 godz.lek. / 2 godz.lek. = 25 spotkań = zajęcia odbywają się co tydzień! (za wyjątkiem początku roku szkolnego, dni wolnych od szkoły i wydarzeń losowych)
Cena: zobacz opcje płatności poniżej

Główne korzyści płynące z zajęć:

 • powtarzamy, utrwalamy  i poszerzamy wiedzę z historii,
 • uzupełniamy zaległości z historii,.
 • uczymy  logicznego i twórczego myślenia,
 • rozwijamy umiejętności sprawnego posługiwania się wiedzą historyczną.

 

Przedmiot zajęć:

Kurs jest cyklem  zajęć przygotowujących do egzaminu maturalnego z historii na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, podczas których zostanie usystematyzowany i uzupełniony materiał z historii  obowiązujący na egzaminie na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Przyszli maturzyści będą ćwiczyli i doskonalili  umiejętność rozwiązywania zadań zamkniętych i otwartych charakterystycznych dla nowej formuły egzaminu.

W ramach kursu, uczestnicy otrzymywać będą  bezpłatne materiały pomocnicze do pracy na zajęciach oraz arkusze maturalne z lat ubiegłych.

 

Informacje dotyczące umowy o naukę

Odpłatność za zajęcia następuję „z góry” – jednorazowo, semestralnie lub co miesiąc i wynosi odpowiednio:

 • płatność jednorazowa – 1100 zł (wrzesień)
 • płatność semestralna – 600 zł (wrzesień, luty)
 • płatność miesięczna – 150 zł (9 rat co miesiąc wrzesień – maj)

Rodzeństwa: -20% za drugie i kolejne dziecko.

Umowę zawiera na cały cykl kształcenia. Umowę można wypowiedzieć w każdym miesiącu. Jednakże w przypadku płatności semestralnej lub jednorazowej nie rozliczamy zwrotów, dlatego bardzo prosimy o przemyślany wybór okresu płatności.

Kurs przygotowawczy do matury z j.polskiego

Przeznaczenie:

 • maturzyści, którzy w roku 2019 chcą przystąpić do egzaminu dojrzałości z języka polskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,
 • uczniowie klas drugich, którzy chcą już przygotowywać się do matury 2020,
 • osoby, które chcą osiągnąć jak najwyższy wynik na egzaminie.

Cykl kształcenia: 50 godzin lekcyjnych
Czas trwania: 2 semestry
Termin zajęć: pn-pt od 15:00 do 19:00 – szczegóły w terminarzu.
Zajęcia trwają 90 min. (2 godziny lekcyjne)
Uwaga! 50 godz.lek. / 2 godz.lek. = 25 spotkań = zajęcia odbywają się co tydzień! (za wyjątkiem początku roku szkolnego, dni wolnych od szkoły i wydarzeń losowych)
Cena: zobacz opcje płatności poniżej

Główne korzyści płynące z zajęć:

 • powtarzamy, utrwalamy i poszerzamy wiedzę z języka polskiego,
 • uzupełniamy zaległości z języka polskiego,
 • uczymy logicznego i twórczego myślenia,
 • rozwijamy umiejętności sprawnego posługiwania się wiedzą.

 

Przedmiot zajęć:

Kurs jest cyklem zajęć przygotowujących do egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, podczas których zostanie usystematyzowany i uzupełniony materiał z języka polskiego obowiązujący na egzaminie na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Przyszli maturzyści będą ćwiczyli i doskonalili umiejętność rozwiązywania zadań zamkniętych i otwartych charakterystycznych dla nowej formuły egzaminu.

W ramach kursu, uczestnicy otrzymywać będą bezpłatne materiały pomocnicze do pracy na zajęciach oraz arkusze maturalne z lat ubiegłych.

 

Informacje dotyczące umowy o naukę

Odpłatność za zajęcia następuję „z góry” – jednorazowo, semestralnie lub co miesiąc i wynosi odpowiednio:

 • płatność jednorazowa – 1100 zł (wrzesień)
 • płatność semestralna – 600 zł (wrzesień, luty)
 • płatność miesięczna – 150 zł (9 rat co miesiąc wrzesień – maj)

Rodzeństwa: -20% za drugie i kolejne dziecko.

Umowę zawiera na cały cykl kształcenia. Umowę można wypowiedzieć w każdym miesiącu. Jednakże w przypadku płatności semestralnej lub jednorazowej nie rozliczamy zwrotów, dlatego bardzo prosimy o przemyślany wybór okresu płatności.

Kurs przygotowawczy do matury z matematyki

Przeznaczenie:

 • maturzyści, którzy w roku 2019 chcą przystąpić do egzaminu dojrzałości z matematyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,
 • uczniowie klas drugich, którzy chcą już przygotowywać się do matury 2020,
 • osoby, które chcą osiągnąć jak najwyższy wynik na egzaminie.

Cykl kształcenia: 50 godzin lekcyjnych
Czas trwania: 2 semestry
Termin zajęć: pn-pt od 15:00 do 19:00 – szczegóły w terminarzu.
Zajęcia trwają 90 min. (2 godziny lekcyjne)
Uwaga! 50 godz.lek. / 2 godz.lek. = 25 spotkań = zajęcia odbywają się co tydzień! (za wyjątkiem początku roku szkolnego, dni wolnych od szkoły i wydarzeń losowych)
Cena: zobacz opcje płatności poniżej

Główne korzyści płynące z zajęć:

 • powtarzamy, utrwalamy  i poszerzamy wiedzę z matematyki,
 • uzupełniamy zaległości z matematyki,.
 • uczymy  logicznego i twórczego myślenia
 • rozwijamy umiejętności sprawnego posługiwania się definicjami, twierdzeniami i wzorami matematycznymi,
 • kształcimy  umiejętność dobierania odpowiedniego algorytmu do podanej sytuacji problemowej

 

Przedmiot zajęć:

Kurs jest cyklem  zajęć przygotowujących do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, podczas których zostanie usystematyzowany i uzupełniony materiał z matematyki  obowiązujący na egzaminie na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Przyszli maturzyści będą ćwiczyli i doskonalili  umiejętność rozwiązywania zadań zamkniętych i otwartych charakterystycznych dla nowej formuły egzaminu.

Każdy uczestnik zajęć nauczy się rozpoznawać i stosować  schematy i algorytmy w rozwiązywania zadań typowych,  uzyska bazę gotowych pomysłów na rozwiązanie trudniejszych zadań oraz ukształtuje umiejętność poprawnego opisywania sposobu rozwiązania zadania.

W ramach kursu, uczestnicy otrzymywać będą  bezpłatne materiały pomocnicze do pracy na zajęciach oraz arkusze maturalne z lat ubiegłych.

Tematyka zajęć:
Liczby rzeczywiste. Wyrażenia algebraiczne. Równania i nierówności. Funkcje. Ciągi liczbowe. Trygonometria. Planimetria. Geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej. Stereometria. Elementy statystyki opisowej, teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka.

 

Informacje dotyczące umowy o naukę

Odpłatność za zajęcia następuję „z góry” – jednorazowo, semestralnie lub co miesiąc
i wynosi odpowiednio:

 • płatność jednorazowa – 1100 zł (wrzesień)
 • płatność semestralna – 600 zł (wrzesień, luty)
 • płatność miesięczna – 150 zł (9 rat co miesiąc wrzesień – maj)

Rodzeństwa: -20% za drugie i kolejne dziecko.

Umowę zawiera na cały cykl kształcenia. Umowę można wypowiedzieć w każdym miesiącu. Jednakże w przypadku płatności semestralnej lub jednorazowej nie rozliczamy zwrotów, dlatego bardzo prosimy o przemyślany wybór okresu płatności.

„To już umiem” – zajęcia wyrównawcze z matematyki dla LO / technikum

Przeznaczenie: uczniowie klas 1-3 LO oraz techników mających problemy z opanowaniem materiału nauczania z matematyki (każdy rocznik – osobna grupa!)
Cykl kształcenia: 50 godzin lekcyjnych
Czas trwania: 2 semestry
Termin zajęć: niedziela od 9:30 – szczegóły w terminarzu.
Zajęcia trwają 90 min. (2 godziny lekcyjne)
Uwaga! 50 godz.lek. / 2 godz.lek. = 25 spotkań = zajęcia odbywają się co tydzień! (za wyjątkiem początku roku szkolnego, dni wolnych od szkoły i wydarzeń losowych)
Cena: zobacz opcje płatności poniżej

Główne korzyści płynące z zajęć:

 • przełamujemy strach przed matematyką,
 • uzupełniamy braki uczniów w wiadomościach i umiejętnościach z matematyki,
 • powtarzamy, utrwalamy i poszerzamy wiedzę z matematyki,
 • uczymy logicznego i twórczego myślenia,
 • kształtujemy pozytywne nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego,
 • rozwijamy wyobraźnię geometryczną, przestrzenną i dynamiczną,
 • wdrażamy do rozwiązywania problemów praktycznych.

 

Przedmiot zajęć:

„Już to umiem” są zajęciami wyrównawczymi przełamującymi strach przed uczeniem się matematyki oraz uzupełniającymi braki w wiadomościach i umiejętnościach uczniów z matematyki.

Udział w tych zajęciach stwarza dzieciom warunki do rozwijania sprawności rachunkowej, ukształtowania umiejętności analizowania prostych zagadnień i problemów matematycznych oraz przedstawiania w sposób czytelny przy użyciu języka matematyki ich rozwiązania i prawidłowego formułowania odpowiedzi.

W ramach kursu, uczestnicy otrzymywać będą bezpłatne materiały dydaktyczne do pracy na zajęciach.

Informacje dotyczące umowy o naukę

Odpłatność za zajęcia następuję „z góry” – jednorazowo, semestralnie lub co miesiąc
i wynosi odpowiednio:

 • płatność jednorazowa – 1000 zł (wrzesień)
 • płatność semestralna – 550 zł (wrzesień, luty)
 • płatność miesięczna – 130 zł (co miesiąc wrzesień – czerwiec)

Rodzeństwa: -20% za drugie i kolejne dziecko.

Umowę zawiera na cały cykl kształcenia. Umowę można wypowiedzieć w każdym miesiącu. Jednakże w przypadku płatności semestralnej lub jednorazowej nie rozliczamy zwrotów, dlatego bardzo prosimy o przemyślany wybór okresu płatności.

Kurs przygotowawczy do matury z informatyki

Przeznaczenie:

 • maturzyści, którzy w roku 2019 chcą przystąpić do egzaminu dojrzałości z informatyki na poziomie rozszerzonym,
 • uczniowie klas drugich, którzy chcą już przygotowywać się do matury 2020,
 • osoby, które chcą osiągnąć jak najwyższy wynik na egzaminie.

Cykl kształcenia: 50 godzin lekcyjnych
Czas trwania: 2 semestry
Termin zajęć: pn-pt od 15:00 do 19:00 – szczegóły w terminarzu.
Zajęcia trwają 90 min. (2 godziny lekcyjne)
Uwaga! 50 godz.lek. / 2 godz.lek. = 25 spotkań = zajęcia odbywają się co tydzień! (za wyjątkiem początku roku szkolnego, dni wolnych od szkoły i wydarzeń losowych)
Cena: zobacz opcje płatności poniżej

Główne korzyści płynące z zajęć:

 • powtarzamy, utrwalamy i poszerzamy wiedzę z informatyki,
 • uzupełniamy zaległości z informatyki,
 • uczymy logicznego i twórczego myślenia,
 • rozwijamy umiejętności sprawnego posługiwania się wiedzą.

 

Przedmiot zajęć:

Kurs jest cyklem zajęć przygotowujących do egzaminu maturalnego z informatyki na poziomie rozszerzonym, podczas których zostanie usystematyzowany i uzupełniony materiał z informatyki obowiązujący na egzaminie.

Przyszli maturzyści będą ćwiczyli i doskonalili umiejętność rozwiązywania zadań zamkniętych i otwartych charakterystycznych dla nowej formuły egzaminu.

W ramach kursu, uczestnicy otrzymywać będą bezpłatne materiały pomocnicze do pracy na zajęciach oraz arkusze maturalne z lat ubiegłych.

 

Informacje dotyczące umowy o naukę

Odpłatność za zajęcia następuję „z góry” – jednorazowo, semestralnie lub co miesiąc i wynosi odpowiednio:

 • płatność jednorazowa – 1100 zł (wrzesień)
 • płatność semestralna – 600 zł (wrzesień, luty)
 • płatność miesięczna – 150 zł (9 rat co miesiąc wrzesień – maj)

Rodzeństwa: -20% za drugie i kolejne dziecko.

Umowę zawiera na cały cykl kształcenia. Umowę można wypowiedzieć w każdym miesiącu. Jednakże w przypadku płatności semestralnej lub jednorazowej nie rozliczamy zwrotów, dlatego bardzo prosimy o przemyślany wybór okresu płatności.

Podstawy programowania obiektowego (język Java)

Przeznaczenie: 13+

(lub dzieci młodsze wykazujce cechy analitycznego myślenia)
Cykl kształcenia: 50 godzin lekcyjnych
Czas trwania: 2 semestry
Termin zajęć: pn-pt od 15:00 do 19:00, sobota od 9:30, – szczegóły w terminarzu.
Zajęcia trwają 90 min. (2 godziny lekcyjne)
Cena: zobacz opcje płatności poniżej

Główne korzyści płynące z zajęć:

 • uczymy logicznego myślenia
 • oswajamy matematykę poprzez zabawę
 • odciągamy od gier komputerowych

Zajęcia w akad.pl sprawią, że Twoje dziecko przestanie używać komputera wyłącznie do grania w gry, ale zacznie tworzyć ciekawe programy, przelewając swoją wyobraźnię na ekran komputera.

Przedmiot zajęć:

Zajęcia z programowania obiektowego w oparciu o język programownia Java. Zajęcia podzielone na część teoretyczną i prakyczną. W części teoretycznej ogarniemy to co każdy programista wiedzieć powinien – poznamy zmienne, operatory, instrukcje, tablice, pętle… W części praktycznej dowiemy się co to jest właściwie programowanie obiektowe, jakie są jego zalety i zastosowanie i jak wiedząc to wszystko zbudować pierwsze własne aplikacje na różne systemy operacyjne. Kurs prowadzony jest od podstaw.

Informacje dotyczące umowy o naukę

Odpłatność za zajęcia następuję „z góry” – jednorazowo, semestralnie lub co miesiąc
i wynosi odpowiednio:

 • płatność miesięczna – 140 zł (co miesiąc wrzesień – czerwiec)
 • płatność semestralna – 600 zł (wrzesień, luty)
 • płatność jednorazowa – 1100 zł (wrzesień)

Rodzeństwa: -20% za drugie i kolejne dziecko.
Absolwent Akademii Informatyki z lat wcześniejszych: -10%.

Uwaga! Zajęcia prowadzone są w języku polskim, natomiast wybrane materiały do nauki mogą zostać udostępnione w języku angielskim i będą tłumaczone przez prowadzącego w trakcie zajęć.

Umowę zawiera na cały cykl kształcenia. Umowę można wypowiedzieć w każdym miesiącu. Jednakże w przypadku płatności semestralnej lub jednorazowej nie rozliczamy zwrotów, dlatego bardzo prosimy o przemyślany wybór okresu płatności.

Linux na co dzień

Przeznaczenie: 13+

Cykl kształcenia: 50 godzin lekcyjnych
Czas trwania: 2 semestry
Termin zajęć: pn-pt od 15:00 do 19:00, sobota od 9:30, – szczegóły w terminarzu.
Zajęcia trwają 90 min. (2 godziny lekcyjne)
Cena: od 20 zł za godzinę (zobacz opcje płatności poniżej)

Główne korzyści płynące z zajęć:

 • uczymy logicznego myślenia
 • oswajamy matematykę poprzez zabawę
 • odciągamy od gier komputerowych

Zajęcia w akad.pl sprawią, że Twoje dziecko przestanie używać komputera wyłącznie do grania w gry, ale zacznie tworzyć ciekawe programy, przelewając swoją wyobraźnię na ekran komputera.

Przedmiot zajęć:

Zajęcia podzielone na część teoretyczną i prakyczną. W części teoretycznej zajęcia prowadzone w oparciu o kurs NDG Linux Essentials dla młodzieży zainteresowanej zdobyciem praktycznej wiedzy i umiejętności użytkowania i administrowania urządzeń działających pod kontrolą systemu Linux. Ta część kursu przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego pozwalającego uzyskać tytuł Junior Level Linux Professional. W części praktycznej uczymy korzystać się z Linuxa jako systemu dla komuterów typu desktop (do codzienneo użytkku obok/zamiast Windowsa) oraz dla komputerów typu serwer uruchamiając i samodzielnie konfigurując swój własny serwer sieciowy. Kurs prowadzony jest od podstaw.

Informacje dotyczące umowy o naukę

Odpłatność za zajęcia następuję „z góry” – jednorazowo, semestralnie lub co miesiąc
i wynosi odpowiednio:

 • płatność miesięczna – 130 zł (co miesiąc październik – czerwiec)
 • płatność semestralna – 550 zł (październik, luty)
 • płatność jednorazowa – 1000 zł (październik)

Rodzeństwa: -20% za drugie i kolejne dziecko.
Absolwent Akademii Informatyki z lat wcześniejszych: -10%.

Uwaga! Zajęcia prowadzone są w języku polskim, natomiast wybrane materiały do nauki zostaną udostępnione w języku angielskim i będą tłumaczone przez prowadzącego w trakcie zajęć. Pomocna jest więc znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej podstawowym. Kurs staje się też w ten sposób okazją do nauki języka angielskiego w praktyce.

Umowę zawiera na cały cykl kształcenia. Umowę można wypowiedzieć w każdym miesiącu. Jednakże w przypadku płatności semestralnej lub jednorazowej nie rozliczamy zwrotów, dlatego bardzo prosimy o przemyślany wybór okresu płatności.

 

Tworzenie stron internetowych

Przeznaczenie: 12+
(lub dzieci młodsze wykazujce cechy analitycznego myślenia)
Cykl kształcenia: 50 godzin lekcyjnych
Czas trwania: 2 semestry
Termin zajęć: pn-pt od 15:00 do 19:00, sobota od 9:30, – szczegóły w terminarzu.
Zajęcia trwają 90 min. (2 godziny lekcyjne)
Cena: zobacz opcje płatności poniżej

Główne korzyści płynące z zajęć:

 • uczymy logicznego myślenia
 • oswajamy matematykę poprzez zabawę
 • odciągamy od gier komputerowych

Zajęcia w akad.pl sprawią, że Twoje dziecko przestanie używać komputera wyłącznie do grania w gry, ale zacznie tworzyć ciekawe programy, przelewając swoją wyobraźnię na ekran komputera.

Przedmiot zajęć:

„Tworzenie stron internetowych” to zajęcia dla dzieci, na których nauczymy się podstaw profesjonalnych technik publikacji informacji w Internecie. Poznamy najpopularniejszy obecnie system zarządzania treścią – WordPress. Następnie nauczymy się zarónwno stosować narzędzia Frond-endowe (HTML, CSS, Javascript) jednocześnie programując Back-endowo w PHP z użyciem baz danych MySQL. Zajęcia prowadzone są od podstaw. Na zajęciach dzieci nauczą się także posługiwać podstawowymi aplikacjami graficznymi i edytorskimi pomocnymi przy budowie strony WWW. Jednocześnie zostaną wdrażane do dbałości o estetykę budowy strony i jej ogólną atrakcyjność wizualną.

Informacje dotyczące umowy o naukę

Odpłatność za zajęcia następuję „z góry” – jednorazowo, semestralnie lub co miesiąc
i wynosi odpowiednio:

 • płatność miesięczna – 130 zł (co miesiąc wrzesień – czerwiec)
 • płatność semestralna – 550 zł (wrzesień, luty)
 • płatność jednorazowa – 1000 zł (wrzesień)

Rodzeństwa: -20% za drugie i kolejne dziecko.
Absolwent Akademii Informatyki z lat wcześniejszych: -10%.

Umowę zawiera na cały cykl kształcenia. Umowę można wypowiedzieć w każdym miesiącu. Jednakże w przypadku płatności semestralnej lub jednorazowej nie rozliczamy zwrotów, dlatego bardzo prosimy o przemyślany wybór okresu płatności.