Linux na co dzień (dwujęzyczne)

Przeznaczenie: 13+

Cykl kształcenia: 50 godzin lekcyjnych
Czas trwania: 2 semestry
Termin zajęć: pn-pt od 17 do 18:30, sobota od 9:30, – dokładne terminy zajęć zostaną podane we wrześniu.
Zajęcia trwają 90 min. (2 godziny lekcyjne)
Cena: od 20 zł za godzinę (zobacz opcje płatności poniżej)

Główne korzyści płynące z zajęć:

  • uczymy logicznego myślenia
  • oswajamy matematykę poprzez zabawę
  • odciągamy od gier komputerowych

Zajęcia w Akademii Informatyki sprawi, że Twoje dziecko przestanie używać komputera wyłącznie do grania w gry, ale zacznie tworzyć ciekawe programy, przelewając swoją wyobraźnię na ekran komputera.

Przedmiot zajęć:

Zajęcia prowadzone w oparciu o kurs NDG Linux Essentials dla młodzieży zainteresowanej zdobyciem praktycznej wiedzy i umiejętności użytkowania i administrowania urządzeń działających pod kontrolą systemu Linux. Kurs prowadzony jest od podstaw. Kurs przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego pozwalającego uzyskać tytuł Junior Level Linux Professional.

Informacje dotyczące umowy o naukę

Odpłatność za zajęcia następuję „z góry” – jednorazowo, semestralnie lub co miesiąc
i wynosi odpowienio:

  • płatność miesięczna – 140 zł (co miesiąc październik – czerwiec)
  • płatność semestralna – 550 zł (październik, luty)
  • płatność jednorazowa – 1000 zł (październik)

Rodzeństwa: -30% za drugie i kolejne dziecko.
Absolwent Akademii z lat wcześniejszych: -10%.

Uwaga! Zajęcia prowadzone są w języku polskim, natomiast materiały do nauki zostaną udostępnione w języku angielskim. Wskazana jest więc znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej podstawowym.

Umowę zawiera na cały cykl kształcenia. Umowę można wypowiedzieć w każdym momencie zachowując jednomiesięczny okres wypowiedzenia. W przypadku dokonania płatności jednorazowej jest ona zwracana proporcjonalnie do ilości niewykorzystanych godzin.