„To już umiem” – zajęcia wyrównawcze z matematyki dla SP

Przeznaczenie: uczniowie klas 4 – 8 SP mających problemy z opanowaniem materiału nauczania z matematyki (każdy rocznik – osobna grupa!)
Cykl kształcenia: 50 godzin lekcyjnych
Czas trwania: 2 semestry
Termin zajęć: niedziela od 9:30 – szczegóły w terminarzu.
Zajęcia trwają 90 min. (2 godziny lekcyjne)
Uwaga! 50 godz.lek. / 2 godz.lek. = 25 spotkań = zajęcia odbywają się co tydzień! (za wyjątkiem początku roku szkolnego, dni wolnych od szkoły i wydarzeń losowych)
Cena: zobacz opcje płatności poniżej

Główne korzyści płynące z zajęć:

 • przełamujemy strach przed matematyką,
 • uzupełniamy braki uczniów w wiadomościach i umiejętnościach z matematyki,
 • powtarzamy, utrwalamy i poszerzamy wiedzę z matematyki,
 • uczymy logicznego i twórczego myślenia,
 • kształtujemy pozytywne nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego,
 • rozwijamy wyobraźnię geometryczną, przestrzenną i dynamiczną,
 • wdrażamy do rozwiązywania problemów praktycznych.

 

Przedmiot zajęć:

„Już to umiem” są zajęciami wyrównawczymi przełamującymi strach przed uczeniem się matematyki oraz uzupełniającymi braki w wiadomościach i umiejętnościach uczniów z matematyki.

Udział w tych zajęciach stwarza dzieciom warunki do rozwijania sprawności rachunkowej, ukształtowania umiejętności analizowania prostych zagadnień i problemów matematycznych oraz przedstawiania w sposób czytelny przy użyciu języka matematyki ich rozwiązania i prawidłowego formułowania odpowiedzi.

W ramach kursu, uczestnicy otrzymywać będą bezpłatne materiały dydaktyczne do pracy na zajęciach.

Informacje dotyczące umowy o naukę

Odpłatność za zajęcia następuję „z góry” – jednorazowo, semestralnie lub co miesiąc
i wynosi odpowiednio:

 • płatność jednorazowa – 800 zł (wrzesień)
 • płatność semestralna – 450 zł (wrzesień, luty)
 • płatność miesięczna – 100 zł (co miesiąc wrzesień – czerwiec)

Rodzeństwa: -20% za drugie i kolejne dziecko.

Umowę zawiera na cały cykl kształcenia. Umowę można wypowiedzieć w każdym miesiącu. Jednakże w przypadku płatności semestralnej lub jednorazowej nie rozliczamy zwrotów, dlatego bardzo prosimy o przemyślany wybór okresu płatności.

Mistrzowie matematyki

Przeznaczenie: dzieci z klas 5 i 6 szkoły podstawowej
Cykl kształcenia: 50 godzin lekcyjnych
Czas trwania: 2 semestry
Termin zajęć: pn-pt od 17 do 18:30, sobota od 9:30 – szczegóły w terminarzu.
Zajęcia trwają 90 min. (2 godziny lekcyjne)
Cena: od 15 zł za godzinę (zobacz opcje płatności poniżej)

Główne korzyści płynące z zajęć:

 • rozbudzamy i rozwijamy zainteresowania matematyczne dziecka,
 • uczymy logicznego myślenia,
 • rozwijamy wyobraźnię geometryczną, przestrzenną i dynamiczną,
 • wdrażamy do rozwiązywania problemów praktycznych,
 • korzystamy z komputerowych programów matematycznych.

Przedmiot zajęć:

Zajęcia „Mistrzowie matematyki” przeznaczone są dla grupy dzieci, które chcą rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania matematyczne. Udział w tych zajęciach stwarza dzieciom warunki rozwoju i doskonalenia swoich umiejętności matematycznych i nabywaniu nowych.

„Mistrzowie matematyki” są uporządkowanym tematycznie zestawem zajęć. Każdemu zagadnieniu przyporządkowane są ćwiczenia, gry, zabawy, domina, zagadki, rebusy czy łamigłówki oraz odpowiednie metody i formy pracy. Jednym z narzędzi wykorzystywanym podczas zajęć, a wspomagającym modelowanie i rozwiązywaniem problemów matematycznych, będzie komputer i odpowiednie do poruszanej tematyki, edukacyjne programy matematyczne.

Tematyka zajęć:

 • Pora na wyzwanie – czyli potyczki z ułamkami
 • Ciepło – zimno – liczby ujemne.
 • Magiczne kwadraty i trójkąty.
 • Kolorowe figury – Tangramy
 • Jaką powierzchnię ma figura ? – obliczanie pól.
 • W królestwie klocków – czyli zabawa sześcianami.
 • Ile wody w akwarium ? – zmagania z objętościami.
 • Ściany – trójkątami ? – czyli wszystko o ostrosłupach.
 • Czy te klocki pasują ? – odbicia, obroty, przesunięcia, figury przystające.
 • To się obraca ? – kule, stożki i walce bez tajemnic.
 • Jedziemy na wycieczkę – czyli co to jest plan i skala.
 • Do góry windą!!! – prawie wszystko o układzie współrzędnych.

Informacje dotyczące umowy o naukę

Odpłatność za zajęcia następuję „z góry” – jednorazowo, semestralnie lub co miesiąc
i wynosi odpowiednio:

 • płatność miesięczna – 100 zł (co miesiąc wrzesień – czerwiec)
 • płatność semestralna – 450 zł (wrzesień, luty)
 • płatność jednorazowa – 800 zł (wrzesień)

Rodzeństwa: -20% za drugie i kolejne dziecko.
Absolwent Akademii Informatyki z lat wcześniejszych: -10%.

Umowę zawiera na cały cykl kształcenia. Umowę można wypowiedzieć w każdym miesiącu. Jednakże w przypadku płatności semestralnej lub jednorazowej nie rozliczamy zwrotów, dlatego bardzo prosimy o przemyślany wybór okresu płatności.

 

Moja strona internetowa

Przeznaczenie: 10+
(lub dzieci młodsze wykazujce cechy analitycznego myślenia)
Cykl kształcenia: 50 godzin lekcyjnych
Czas trwania: 2 semestry
Termin zajęć: pn-pt od 17 do 18:30, sobota od 9:30, – szczegóły w terminarzu.
Zajęcia trwają 90 min. (2 godziny lekcyjne)
Cena: zobacz opcje płatności poniżej

Główne korzyści płynące z zajęć:

 • uczymy logicznego myślenia
 • oswajamy matematykę poprzez zabawę
 • odciągamy od gier komputerowych

Zajęcia w akad.pl sprawią, że Twoje dziecko przestanie używać komputera wyłącznie do grania w gry, ale zacznie tworzyć ciekawe programy, przelewając swoją wyobraźnię na ekran komputera.

Przedmiot zajęć:

„Moja strona internetowa” to zajęcia dla dzieci, na których nauczymy się publikacji informacji w Internecie za pomocą najpopularniejszego obecnie systemu zarządzania treścią – WordPress. Oprócz stworzenia swojej własnej strony internetowej dzieci poznają zasady działania sieci WWW, budowy strony, znaczenie wielu podstawowych pojęć: strona, wpis, widget, wtyczka, formularz, menu, link, akapit, czcionka, formatowanie, kodowanie itp. Na zajęciach dzieci nauczą się także posługiwać podstawowymi aplikacjami graficznymi i edytorskimi pomocnymi przy budowie strony WWW. Jednocześnie zostaną wdrażane do dbałości o estetykę budowy strony i jej ogólną atrakcyjność wizualną.

Informacje dotyczące umowy o naukę

Odpłatność za zajęcia następuję „z góry” – jednorazowo, semestralnie lub co miesiąc
i wynosi odpowiednio:

 • płatność jednorazowa – 800 zł (wrzesień)
 • płatność semestralna – 450 zł (wrzesień, luty)
 • płatność miesięczna – 100 zł (co miesiąc wrzesień – czerwiec)

Rodzeństwa: -20% za drugie i kolejne dziecko.
Absolwent Akademii Informatyki z lat wcześniejszych: -10%.

Umowę zawiera na cały cykl kształcenia. Umowę można wypowiedzieć w każdym miesiącu. Jednakże w przypadku płatności semestralnej lub jednorazowej nie rozliczamy zwrotów, dlatego bardzo prosimy o przemyślany wybór okresu płatności.

 

Programowanie wizualne dla juniora

scratch-logo

Przeznaczenie: 11+
(lub dzieci młodsze wykazujce cechy analitycznego myślenia)
Cykl kształcenia: 50 godzin lekcyjnych
Czas trwania: 2 semestry
Termin zajęć: pn-pt od 17 do 18:30, sobota od 9:30, – szczegóły w terminarzu.
Zajęcia trwają 90 min. (2 godziny lekcyjne)
Cena: zobacz opcje płatności poniżej

Główne korzyści płynące z zajęć:

 • uczymy logicznego myślenia
 • oswajamy matematykę poprzez zabawę
 • odciągamy od gier komputerowych

Nauka programowania Scratch w akad.pl sprawi, że Twoje dziecko przestanie używać komputera wyłącznie do grania w gry, ale zacznie tworzyć ciekawe programy, przelewając swoją wyobraźnię na ekran komputera.

Przedmiot zajęć:

Scratch to interpretowany wizualny język programowania. Został zaprojektowany przez Mitchela Resnicka (m.in. pomysłodawcę serii zabawek Lego MindStorms i twórcę języka StarLogo), jest rozwijany przez mały zespół pracujący w Lifelong Kindergarten Group w Massachusetts Institute of Technology Media Lab.

Scratch to edukacyjny język obiektowy, stworzony jako środek do nauczania dzieci i młodzieży (od 8 lat wzwyż) podstaw programowania oraz środowisko programistyczne służące do tworzenia i uruchamiania programów w tym języku. Scratch umożliwia łatwe tworzenie interaktywnych historyjek, animacji, gier, muzyki. Programowanie odbywa się w sposób wizualny – elementy języka mają kształt puzzli a poprzez przeciąganie mogą być układane w określonym porządku. W ten sposób tworzy się kod przypisany określonemu obiektowi. Obiekty mogą reagować na zdarzenia zewnętrzne. Wygląd postaci przypisanych do obiektów można wybierać z zasobnika, tworzyć lub importować z zewnątrz.

scratch-editor

Informacje dotyczące umowy o naukę

Odpłatność za zajęcia następuję „z góry” – jednorazowo, semestralnie lub co miesiąc
i wynosi odpowiednio:

 • płatność jednorazowa – 800 zł (wrzesień)
 • płatność semestralna – 450 zł (wrzesień, luty)
 • płatność miesięczna – 100 zł (co miesiąc wrzesień – czerwiec)

Rodzeństwa: -20% za drugie i kolejne dziecko.
Absolwent Akademii Informatyki z lat wcześniejszych: -10%.

Umowę zawiera na cały cykl kształcenia. Umowę można wypowiedzieć w każdym miesiącu. Jednakże w przypadku płatności semestralnej lub jednorazowej nie rozliczamy zwrotów, dlatego bardzo prosimy o przemyślany wybór okresu płatności.

 

Programowanie wizualne dla dzieci

scratch-logo

Przeznaczenie: 8+
Cykl kształcenia: 50 godzin lekcyjnych
Czas trwania: 2 semestry
Termin zajęć: pn-pt od 17 do 18:30, sobota od 9:30, – szczegóły w terminarzu.
Zajęcia trwają 90 min. (2 godziny lekcyjne)
Cena: zobacz opcje płatności poniżej

Główne korzyści płynące z zajęć:

 • uczymy logicznego myślenia
 • oswajamy matematykę poprzez zabawę
 • odciągamy od gier komputerowych

Nauka programowania Scratch w akad.pl sprawi, że Twoje dziecko przestanie używać komputera wyłącznie do grania w gry, ale zacznie tworzyć ciekawe programy, przelewając swoją wyobraźnię na ekran komputera.

Przedmiot zajęć:

Scratch to interpretowany wizualny język programowania. Został zaprojektowany przez Mitchela Resnicka (m.in. pomysłodawcę serii zabawek Lego MindStorms i twórcę języka StarLogo), jest rozwijany przez mały zespół pracujący w Lifelong Kindergarten Group w Massachusetts Institute of Technology Media Lab.

Scratch to edukacyjny język obiektowy, stworzony jako środek do nauczania dzieci i młodzieży (od 8 lat wzwyż) podstaw programowania oraz środowisko programistyczne służące do tworzenia i uruchamiania programów w tym języku. Scratch umożliwia łatwe tworzenie interaktywnych historyjek, animacji, gier, muzyki. Programowanie odbywa się w sposób wizualny – elementy języka mają kształt puzzli a poprzez przeciąganie mogą być układane w określonym porządku. W ten sposób tworzy się kod przypisany określonemu obiektowi. Obiekty mogą reagować na zdarzenia zewnętrzne. Wygląd postaci przypisanych do obiektów można wybierać z zasobnika, tworzyć lub importować z zewnątrz.

scratch-editor

Informacje dotyczące umowy o naukę

Odpłatność za zajęcia następuję „z góry” – jednorazowo, semestralnie lub co miesiąc
i wynosi odpowiednio:

 • płatność jednorazowa – 800 zł (wrzesień)
 • płatność semestralna – 450 zł (wrzesień, luty)
 • płatność miesięczna – 100 zł (co miesiąc wrzesień – czerwiec)

Rodzeństwa: -20% za drugie i kolejne dziecko.
Absolwent Akademii Informatyki z lat wcześniejszych: -10%.

Umowę zawiera na cały cykl kształcenia. Umowę można wypowiedzieć w każdym miesiącu. Jednakże w przypadku płatności semestralnej lub jednorazowej nie rozliczamy zwrotów, dlatego bardzo prosimy o przemyślany wybór okresu płatności.