Imię i nazwisko uczestnika:

Wiek:
lat

Podaj interesujące Cię zajęcia:

 

Kontaktowy adres email:

Kontaktowy numer telefonu:

Imię i nazwisko rodzica / opiekuna:

 

Wpisz poniżej tekst z obrazka:       captcha

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią oferty kursu, na który aplikuję i akceptuję jego treść.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, które będą przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu w wyniku wysłanego przez Panią/Pana zapytania. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Daniel Heba. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do podjęcia współpracy lub realizacji umowy o naukę. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora firmy Daniel Heba do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zaznacz kratki oświadczenia, by móc wysłać zgłoszenie.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich zgodność, kompletność i zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do nawiązania kontaktu i podjęcia nauki w akad.pl.