Zapisy na zajęcia

Niniejszy formularz stanowi zgłoszenie chęci podjęcia przez dziecko/słuchacza nauki w akad.pl w roku szkolnym 2018/2019. Zgłoszenie nie zobowiązuje do podjęcia nauki. Odpowiednio wczesne zgłoszenie daje większą szansę na miejsce w grupie, ponieważ przy przydzielaniu miejsc na kursach obowiązuje właśnie kolejność zgłoszeń.

Grupa nie zostanie utworzona, jeżeli na dany kurs ilość zgłoszeń będzie mniejsza od 8.

Po otrzymaniu zgłoszenia akad.pl skontaktuje się z Państwem dwukrotnie – bezpośrednio po otrzymaniu zgłoszenia oraz w momencie formowania grup (ok. 10 września danego roku). Dlatego też ważne jest, abyśmy dysponowali aktualnymi danymi kontaktowymi do Państwa (numer telefonu / e-mail).

W przypadku dalszego wyrażenia chęci uczestnictwa dziecka w zajęciach, opiekun/słuchacz otrzyma na podany adres poczty elektronicznej decyzję o przyznaniu miejsca na zajęciach wraz z wzorem umowy o naukę. Dopiero wówczas należy dokonać opłaty za naukę (jednorazowo lub ratę okresową). Umowę należy wydrukować w dwóch egzemplarzach i podpisać, a następnie dostarczyć do akad.pl na pierwsze spotkanie.

 

Imię i nazwisko uczestnika:

Wiek:
lat

Podaj interesujące Cię zajęcia:

Pracownia informatyczna:

Pracownia matematyczna:

Pracownia humanistyczna:

 

Kontaktowy adres email:

Kontaktowy numer telefonu:

W przypadku dzieci i młodzieży do 18 lat
imię i nazwisko rodzica / opiekuna:

 

Wpisz poniżej tekst z obrazka:       captcha

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią oferty kursu, na który aplikuję i akceptuję jego treść.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, które będą przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu w wyniku wysłanego przez Panią/Pana zapytania. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Daniel Heba. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do podjęcia współpracy lub realizacji umowy o naukę. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora firmy Daniel Heba do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zaznacz kratki oświadczenia, by móc wysłać zgłoszenie.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich zgodność, kompletność i zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do nawiązania kontaktu i podjęcia nauki w akad.pl.