Zapisy on-line

Niniejszy formularz stanowi zgłoszenie chęci podjęcia przez dziecko/słuchacza nauki w Akademii Informatyki w roku szkolnym 2018/2019. Zgłoszenie nie zobowiązuje do podjęcia nauki w Akademii Informatyki, ale przy przedzielaniu miejsc na kursach obowiązuje właśnie kolejność zgłoszeń.

Grupa nie zostanie utworzona, jeżeli na dany kurs ilość zgłoszeń będzie mniejsza od 8.

Po otrzymaniu zgłoszenia Akademia Informatyki skontaktuje się z Państwem dwukrotnie – bezpośrednio po otrzymaniu zgłoszenia oraz w momencie formowania grup (druga połowa sierpnia danego roku). Dlatego też ważne jest, abyśmy dysponowali aktualnymi danymi kontaktowymi do Państwa (numer telefonu / e-mail). W przypadku dalszego wyrażenia chęci uczestnictwa dziecka w zajęciach, opiekun/słuchacz otrzyma na podany adres poczty elektronicznej decyzję o przyznaniu miejsca na zajęciach wraz z wzorem umowy o naukę. Dopiero wówczas należy dokonać opłaty za naukę (jednorazowo lub ratę okresową). Umowę należy wydrukować i podpisać, a następnie dostarczyć do biura Akademii lub na pierwsze zajęcia.

 

Imię i nazwisko uczestnika:

Wiek:
lat

Wybrany kurs:

 

Kontaktowy adres email:

Kontaktowy numer telefonu:

W przypadku dzieci i młodzieży do 18 lat
imię i nazwisko rodzica / opiekuna:

 

Wpisz poniżej tekst z obrazka:       captcha

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią oferty kursu, na który aplikuję i akceptuję jego treść.
Zaznacz kratkę oświadczenia, by móc wysłać zgłoszenie.